Partneři

Symbolic Open Air

Symbolic Open Air

GUTALAX v objetí replik lidských ostatků. Ve Třech Dvorech u Kolína 6.7.2018 od 20:20.

Třída

Úniková hra ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA – případ zmizelých

Venku se zvolna probouzela příroda a příchod jara v podhorské Malé Lhotě oznamoval i zvuk řehtaček a říkanky malých koledníků. Dětí tu nežilo mnoho. Spousta obyvatel odsud zmizela hned po válce. Na malém pahorku stála budova školy, kde se kdysi proháněly dětí z vesnice. Část její střechy byla zřícená, omítka oprýskaná a zabedněná okna bránila náhodným kolemjdoucím, aby se podívali dovnitř...

Postava v mlze

Úniková hra DŮM SMUTKU – uteč hrobníkovi z lopaty

„Jmenuju se Adam. Adam Wurm. Máma na mě volala Adíku a výrostci ze sousedství za březovým hájem na mě křičej Červe. Wurm je totiž německy červ a navíc se živím jako hrobník. Dlouhá léta jsem bydlel v domku na kraji hřbitova, kterýmu se říkalo Dům smutku a ve kterým mi obec zařídila dílnu. Hned vedle byla obřadní síň, kde jsem občas tajně přejížděl rukou přes klávesy harmonia a otvíral víko rakve, abych se podíval jestli jsou nebožtíci opravdu mrtví, nebo jestli to je jenom jako. S lidma jsem se moc nebavil, teda když nepočítám ty, co jsem pohřbíval. Jenže ty už se nezmohli ani na slovo. No jo, na kopání hrobů jsem jim dobrej, ale jinak se mi radši vyhnou. Že smrdím krchovem, kouká mi smrt z očí a tak.”

Hladomorna

Historické výstavy

Historické výstavy, je muzejní společnost, která podle zákona č. 122/2000 Sb., shromažďuje písemné a hmotné památky, převážně dějin evropské historie. Tyto sbírkové fondy rozšiřujeme, trvale uchováváme, evidujeme a odborně udržujeme, s cílem zachovávat je pro další generace a zpřístupnit veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách, pro účely studijní, nebo badatelské. Dále se zabýváme vytvářením replik a kopií historických exponátů, které do dnešní doby nezůstaly zachovány a které sehrály významnou úlohu v dějinách lidstva. Veškerá naše činnost, je prováděna s profesionálním a odborným přístupem, s cílem zachování kulturních a historických hodnot.